Wij doen het samen

De ouders van onze leerlingen zijn belangrijke partners in ons onderwijs. We nodigen ze uit om mee te doen binnen de school: ervaringen delen, meepraten en onderdeel zijn van het leerproces van de kinderen, met respect voor professionele grenzen.
Leren doen kinderen immers overal: op school, thuis en in hun sociale omgeving. Op school zorgen we dat kinderen zich goed en veilig kunnen voelen. Een gevoel van veiligheid is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen! We nodigen ouders ook graag uit om te vertellen over hun ervaringen op het gebied van werk. Zo maken we leren meer ervaringsgericht. Ouders zijn daarbij een belangrijke bron van kennis.